65

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt sử dụng dạng bào chế mới Bimatoprost implant (DurystaTM)

Ngày 04/3/2020, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã chấp thuận đưa vào sử dụng dạng bào chế hệ phân tán kiểm soát thuốc tiêm trong dịch kính Bimatoprost (Bimatoprost implant – DurystaTM) làm hạ nhãn áp ở bệnh nhân Glaucoma góc mở hay tăng nhãn áp.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN