729

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN MẮT

             DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN MẮT

Thí sính đủ điều kiện tham dự vòng 2, phải tham gia phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Nội dung phỏng vấn gồm 2 phần:

 • Phần kiến thức chung
 • Phần kiến thức chuyên môn phù hợp với trình độ chuyên môn và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Đối với các vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ, Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ và Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ Y tế,…nhưng yêu cầu kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ thì ứng viên dự tuyển sẽ được kiểm tra sát hạch kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học khi tham dự phỏng vấn vòng 2.

PHẦN I- KIẾN THỨC CHUNG

 1. Sơ lược về Bệnh viện Mắt

– Nêu tóm tắt lịch sử của Bệnh viện
– Trình bày nội quy của Bệnh viện

 1. Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc Hội; Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 ngày 52/2019/QH14 của Quốc hội; Nghị định 112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

– Quy định chung
– Quyền và nghĩa vụ của viên chức
– Chế độ tập sự, hợp đồng làm việc đối với viên chức
– Đánh giá, phân loại viên chức
– Chế độ thôi việc, hưu trí đối với viên chức
– Khen thưởng, xử lý kỷ luật
– Nêu các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung

 1. Chế độ nâng lương thường xuyên đối với viên chức
  – Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
  – Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và các văn bản hiện hành khác)
 2. Luật khám chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc Hội

– Quy định chung;
– Quyền và nghĩa vụ của người bệnh
– Điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người hành nghề khám chữa bệnh
– Nêu các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung

 1. Quy tắc ứng xử và đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh:

  – Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế)

       + Ứng xử của công chức, viên chức y tế khi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao
       + Ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với đồng nghiệp
       + Ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân
       + Ứng xử của công chức, viên chức y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
       + Nêu các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung

– Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 1. Quy định về y đức

    12 điều y đức của ngành Y tế Việt Nam quy định trong Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “quy định về y đức”

7.  Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014

    – Những quy định chung
    – Quyền, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động
    – Bảo hiểm xã hội bắt buộc (chế độ ốm đau; chế độ thai sản; chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ hưu trí; chế độ tử tuất)

PHẦN II- KIẾN THỨC CHUNG CHUYÊN MÔN

 1. Bác sĩ nhãn khoa: kiến thức cơ bản về nhãn khoa. Tài liệu tham khảo : Luật khám chữa bệnh và kiến thức chuyên môn về phác đồ điều trị nhãn khoa, Bệnh viện Mắt ban hành năm 2021 (đã đăng trên website của Bệnh viện Mắt).
 2. Bác sĩ nội khoa : kiến thức cơ bản về nội khoa. Tài liệu tham khảo: Bệnh học nội khoa của ĐH Y Dược TP.HCM ; Phát đồ chẩn đoán và điều trị nội khoa của BV Chợ Rẫy năm 2012.
 3. Điều dưỡng chăm sóc : kiến thức cơ bản, quy trình, quy định về công tác Điều dưỡng cơ bản, Ghi chép hồ sơ bệnh án, Thực hiện thuốc cho NB, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Hồi sức cấp cứu, thở oxy, truyền máu, Chăm sóc vết thương ngoại khoa, Chuẩn bị NB trước và sau phẫu thuật, Thủ tục chuyển viện; Phân cấp chăm sóc
 4. Gây mê hồi sức : kiến thức cơ bản, quy trình, quy định về công tác gây mê hồi sức, bài giảng và giáo trình gây mê hồi sức của trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh
 5. Xét nghiệm : quy trình kỹ thuật xét nghiệm và quy định chống nhiễm khuẩn. Tài liệu tham khảo :

– Quyết định số 2017/QĐ-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Huyết học-Truyền máu-Miễn dịch-Di truyền-Sinh học phân tử;
– Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 của Bộ Y tế ban hành tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học;
– Thông tư số 37/TT-BYT ngày 25/9/2017 của Bộ Y tế quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm;
– Quyết định số 6769/QĐ-BYT ngày 08/11/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh;
– Quyết định số 7034/QĐ-BYT ngày 21/11/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh;
– Thông tư số 20/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế;

 1. Dược sĩ: quy định về công tác dược trong Bệnh viện. Tài liệu tham khảo:
 • Luật Dược 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội;
 • Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;
 • Nghị định 155/2018/NĐ-CP 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
 • Nghị định 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • Thông tư 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện do Bộ Y tế ban hành;
 • Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08/08/2013 của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện;
 • Thông tư số 07/2017/TT-BYT ngày 03/05/2017 của Bộ Y tế Danh mục thuốc không kê đơn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
 • Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế về hướng dẫn Luật dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt;
 • Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về quy định đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú ;
 • Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc;  
 • Thông tư 04/2022/TT-BYT ngày 12/07/2022 của Bộ Y tế sửa đổi Thông tư 52/2017/TT-BYT, Thông tư 18/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư 27/2021/TT-BYT quy định về kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.
 1. Công nghệ thông tin : Các Khái niệm, kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực CNTT y tế gồm:

– Hệ thống Mạng (system engine) bao gồm (ảo hóa, bảo mật và an toàn an ninh thông tin)

– Lập trình ứng dụng (application engine) các nền tảng gồm (máy tính , web và thiết bị di động)

– Quản trị kho dữ liệu (database engine) định hướng Big data, chuẩn dữ liệu giao tiếp về chuyển đổi số y tế (API gateway, HL7 any version for ERM, DICOM, XML, JSON, …) và mã hóa phân tích dữ liệu (data encryption, data analysis)

– Giải thuật về AI engine trong phát triển bệnh viện thông minh bao gồm (Machine learning, Deep learning, Automate Processing, …)

– Lập trình điều khiển thiết bị nhúng (IoT) định hướng IoT Healthcare Core System

 1. Vật tư-Thiết bị y tế : quy định về vật tư- thiết bị y tế trong Bệnh viện. Tài liệu tham khảo :
  – Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế,
  – Thông tư số 14/2020/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 10 tháng 7 năm 2020 về Quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập
 2. Xây dựng cơ bản: các quy định về xây dựng cơ bản, các kiến thức cơ bản về kỹ thuật trong xây dựng. Tài liệu tham khảo: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014, Luật xây dựng sửa đổi 2020.
 3. Điện lạnh : các kiến thức cơ bản về điện, điện lạnh
 4. Tài chính kế toán : kiến thức cơ bản về kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Tài liệu tham khảo :
 • Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc Hội;
 • Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán 2015 ;
 • Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;
 • Luật quản lý sử dụng tài sản công 15/2017/QH14 ngày  21/06/2017 của Quốc hội;
 • Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính  sửa đổi Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;
 • Nghị định 25/2017/NĐ-CP ngày 14/03/2017 của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước ;
 1. Chuyên viên, nhân viên làm công tác hành chính : kiến thức cơ bản về công tác văn thư lưu trữ. Tài liệu tham khảo : Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
 2. Dinh dưỡng: kiến thức cơ bản về dinh dưỡng. Tài liệu tham khảo: Thông tư 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế quy định hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện. Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn.
 3. Khúc xạ nhãn khoa, đo khúc xạ : kiến thức cơ bản về khúc xạ nhãn khoa. Tài liệu tham khảo: Giáo trình lớp kỹ thuật viên khúc xạ – Bệnh viện Mắt ban hành năm 2022.
 4. Quản lý chất lượng : kiến thức cơ bản về công tác quản lý chất lượng. Tài liệu tham khảo : Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/07/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành