187

Đề tài nghiên cứu khoa học của Khoa Xét Nghiệm năm 2019

   Từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2019 khoa Xét Nghiệm đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Khảo sát sự đề kháng kháng sinh của các vi khuẩn gây Viêm Loét Giác Mạc phân lập được tại bệnh viện Mắt từ T3/2019 đến T9/2019”.

   Mục tiêu tổng quát: đánh giá tình hình những khuẩn bệnh của bệnh Viêm Loét Giác Mạc tại bệnh viện Mắt tp.HCM cũng như làm tài liệu tham khảo cho các bác sĩ điều trị.

   Mục tiêu cụ thể:

  1. Xác định tỷ lệ phân lập các vi khuẩn gây Viêm Loét Giác Mạc thường gặp tại bệnh viện Mắt tp.HCM từ T3/2019 đến T9/2019.
  2. Xác định tỷ lệ kháng kháng sinh của ác vi khuẩn gây Viêm Loét Giác Mạc phân lập được tại bệnh viện Mắt tp.HCM từ T3/2019 đến T9/2019.

Vi khuẩn HP gây bệnh dạ dày đã kháng với nhiều loại kháng sinh