164

Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế năm 2024 của Bệnh viện Mắt

Bệnh viện Mắt có nhu cầu thực hiện “Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế năm 2024 của Bệnh viện Mắt” phục vụ cho công tác khám chữa bệnh năm 2024. Nhằm mục đích công khai minh bạch giá gói thầu, tổ chức theo quy định hiện hành. Bệnh viện Mắt xin thông báo đăng tải các danh mục hàng hóa cần thông báo mời chào báo giá (đính kèm)

CV 670
Nội dung cần lưu ý:

Tất cả các tài liệu có ký tên đóng dấu xác nhận của quý công ty. Tất cả các tài liệu sẽ được để trong 01 phòng bì lớn, nội dung ngoài phong bì: “Báo giá Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế năm 2024 của Bệnh viện Mắtvà gửi thông tin theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương II của Thông báo mời chào giá đính kèm.

Quý công ty vui lòng không xóa, không thay đổi thứ tự các cột, các nội dung trong các biểu mẫu danh mục báo giá. Nội dung nào không có thì quý công ty để trống hoặc ghi không có, nộp kèm theo báo giá các tài liệu liên quan đến dịch vụ, tài liệu chứng minh đủ điều kiện kiểm định, danh mục được phép kiểm định, hợp đồng hoặc quyết định trúng thầu, thông báo trúng thầu (nếu có).

Thời hạn nhận hồ sơ báo giá: xem trên thông báo chào giá.

Các Hồ sơ báo giá sẽ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ nơi nhận: Bệnh viện Mắt, số 280 Điện biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM. Điện thoại: (028).3932.5364 (Số nội bộ: 1224 – Phòng VT-TTBYT).

Mã yêu cầu báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia(https://muasamcong.mpi.gov.vn):RQ2400001581

Đường link gửi thông tin: https://forms.gle/XAtB3jPYZerDj8fk6
hoặc Mã QR code:  
Đường link hỗ trợ dữ liệu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19cHS_gMGsZswuVGyK2UhO4EN4n3ZAKIUkvrmNv-j6RY/edit?usp=sharing
Thông báo: đính kèm