322

ĐIỂM TIN CẢNH GIÁC DƯỢC CỦA HEALTH CANADA VỀ GINKGO BILOBA VÀ NGUY CƠ LOẠN NHỊP TIM

Thông tin chính:

– Một số trường hợp loạn nhịp tim nghi ngờ do sử dụng sản phẩm chứa Ginkgo biloba đường uống được báo cáo ở Canada và trên thế giới.

– Cán bộ y tế cần hỏi bệnh nhân về tiền sử sử dụng sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên chứa Ginkgo biloba.

– Cán bộ y tế nên báo cáo các trường hợp loạn nhịp tim nghi ngờ do sử dụng sản phẩm chứa Ginkgo biloba để Cơ quan quản lý tiếp tục theo dõi và đánh giá nguy cơ.

Lá của cây Ginkgo biloba được dùng để cải thiện tư duy và trí nhớ ở người lớn và hỗ trợ lưu thông máu.

Tính đến ngày 30/06/2020, Health Canada nhận được 15 báo cáo trong nước ghi nhận phản ứng có hại về triệu chứng loạn nhịp tim nghi ngờ liên quan đến sản phẩm chứa Ginkgo biloba; trong đó có 10 báo cáo nghiêm trọng. Những thông tin cung cấp trong các báo cáo này chưa đủ để đánh giá mối quan hệ nhân quả giữa triệu chứng loạn nhịp tim và việc sử dụng sản phẩm chứa Ginkgo biloba.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã điều tra vấn đề trên và công bố một tóm tắt tín hiệu an toàn trong WHO Pharmaceuticals Newsletter. Tính đến ngày 11/09/2019, trong cơ sở dữ liệu của WHO có 162 báo cáo đến từ 18 nước trên thế giới về trường hợp loạn nhịp tim liên quan đến sản phẩm chứa Ginkgo biloba được phân tích. 92/162 (57%) báo cáo chỉ ra Ginkgo biloba là thuốc nghi ngờ duy nhất. Các phản ứng bất lợi thông thường là hồi hộp, nhịp tim nhanh, mất ý thức, ngất và nhịp tim chậm. Hạn chế chính được xác định gồm khả năng nhiễu bởi chỉ định và yếu tố bệnh lý nền. Bản tóm tắt tín hiệu của WHO kết luận có thể nghi ngờ có mối liên quan giữa Ginkgo biloba và loạn nhịp tim.

Trong y văn cũng đã có báo cáo các trường hợp loạn nhịp tim liên quan đến Ginkgo biloba. Các phản ứng bất lợi chủ yếu gồm rối loạn nhịp thất, nhịp nhanh thất và rung nhĩ kịch phát. Trong tất cả các trường hợp trên, bệnh nhân cải thiện khi ngừng sử dụng sản phẩm chứa Ginkgo biloba.

Cơ chế gây loạn nhịp tim của Ginkgo biloba chưa được làm rõ.

Cán bộ y tế cần lưu ý về nguy cơ xảy ra phản ứng bất lợi trên tim ở bệnh nhân sử dụng sản phẩm chứa Ginkgo biloba. Cán bộ y tế cần hỏi bệnh nhân về tiền sử sử dụng Ginkgo biloba và các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên. Cán bộ y tế nên báo cáo các ca loạn nhịp tim nghi ngờ do sử dụng sản phẩm chứa Ginkgo biloba để tiếp tục theo dõi và đánh giá nguy cơ.

Tài liệu tham khảo:

Nguồn bài báo gốc: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/february-2021.html#ginkgo_biloba

Nguồn bài dịch: canhgiacduoc.org.vn