109

Đoàn Thanh niên Bệnh viện Mắt tham gia hội thi trực tuyến “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2021”

THÁNG THANH NIÊN 2021

Đoàn Thanh niên Bệnh viện Mắt tham gia hội thi trực tuyến “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2021” do Đoàn Sở Y Tế TPHCM tổ chức

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử tổ chức Đoàn

Cùng nhau chia sẻ ạ! Và sau đó chúng ta sẽ bước vào phần thi mọi người nhé.

Cùng tham gia và giành những phần quà có ý nghĩa nhé !

————————————
Đoàn Thanh niên Bệnh viện Mắt.