297

HỘI NGHỊ NHÃN KHOA TP.HCM MỞ RỘNG

Hội Nhãn Khoa Tp.HCM phối hợp cùng BV Mắt tổ chức chương trình: 
HỘI NGHỊ NHÃN KHOA TP.HCM MỞ RỘNG LẦN THỨ I 
Thời gian: từ 8h00 – 17h00 ngày 10/8/2019
Địa điểm: Khách sạn Sheraton Sài Gòn, 88 Đồng Khởi, Quận 1.

Website chính thức của HỘI NGHỊ NHÃN KHOA TP.HCM MỞ RỘNG LẦN THỨ 1: