188

Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính, công vụ năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Bệnh viện Mắt

Nhằm tổng kết việc triển khai thực hiện quả công tác CCHC năm 2023 của Bệnh viện gắn với chủ đề “Chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn hướng tới xây dựng Bệnh viện thông minh” và đề ra kế hoạch hoạt động năm 2024, vào lúc 14g00 ngày 26/02/2024, tại hội trường lầu 1, Bệnh viện Mắt tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính, công vụ năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Bệnh viện Mắt (tổ chức lồng ghép với Lễ kỷ niệm ngày  Thầy thuốc Việt Nam và Sơ kết thi đua đợt từ 02/09/2023 đến 27/02/2024)

    Đến tham dự buổi lễ với sự hiện diện của Ban lãnh đạo Bệnh viện:

  1. Ông Lê Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Bệnh viện
  2. Ông Đỗ Quốc Hiệp- Phó Giám đốc Bệnh viện
  3. Ông Nguyễn Chí Trung Thế Truyền- Phó Giám đốc Bệnh viện
  4. Ông Phạm Nguyên Huân- Phó Giám đốc Bệnh viện
  5. Bà Tạ Thùy Linh- Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Mắt

  Cùng sự hiện diện của Ban lãnh đạo các khoa, phòng và viên chức, người lao động Bệnh viện Mắt.

Báo cáo tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Diệu Thơ – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp nêu rõ, trong năm 2023, Bệnh viện đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong công tác CCHC như sau:

 1. Kiện toàn BCĐ CCHC và xây dựng Quy chế hoạt động của BCĐ CCHC, Quyết định phân công nhiệm vụ của từng thành viên.
 2. Triển khai hoạt động BCĐ CCHC hiệu quả, chất lượng (họp BCĐ CCHC 4 kỳ và 01 kỳ Họp đột xuất xem xét chỉ đạo kịp thời công tác CCHC).
 3. Xây dựng bảng điểm kiểm tra CCHC, công vụ và thực hiện kiểm tra CCHC 100% Khoa, Phòng (06 tháng và 01 năm).
 4. Lần đầu tiên, BV tổ chức Hội thi tìm hiểu về CCHC Bệnh viện Mắt (thu hút khoảng 500 thí sinh, hơn 1000 lượt thi tại 24/25 K/P tham gia).
 5. Tham gia 11/60 bài dự thi “Hội thi sáng tạo CCHC Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023” (tỷ lệ gần 20% tổng số bài dự thi chất lượng cao được Sở Y tế lựa chọn gửi tham dự cuộc thi).
 6. Xây dựng và tổ chức triển khai tin, bài trên Chuyên mục CCHC Trang thông tin điện tử của Bệnh viện Mắt
 7. Thực hiện 04 bài viết/mô hình/sản phẩm tuyên truyền hiệu quả về công tác CCHC, cải cách TTHC gửi Sở Y tế TP.HCM
 8. Xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 với 120 Quy trình nội bộ tại 17/25 Khoa, Phòng.
 9. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm thực hiện. Trong năm tổ chức 12 buổi tập huấn quy định pháp luật (trung bình mỗi tháng 01 buổi tập huấn)
 10. Tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng và tổng kết năm 2023 công tác CCHC tại Bệnh viện Mắt và khen thưởng cá nhân, tập thể xuất sắc trong công tác CCHC.

Hình 1: BS.CKII. Nguyễn Thị Diệu Thơ phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng đã triển khai thành công việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Bệnh viện Mắt với 120 quy trình nội bộ, dự kiến tháng 3/2024 sẽ tổ chức đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015.

Về hoạt động công vụ, Bệnh viện đã đạt được nhiều kết quả nổi bật:

 1. Thực hiện chế độ chính sách về nâng lương thường xuyên, nâng lương trước niên hạn: 218 nhân sự
 2. Thực hiện khen thưởng cho 62 tập thể và 127 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tại Bệnh viện
 3. Thực hiện tuyển dụng 57 nhân sự đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn, không để xảy ra tình trạng công việc quá tải tại các khoa, phòng.
 4. Bổ nhiệm và điều động bổ nhiệm 16 viên chức quản lý để đảm bảo 100% khoa, phòng đều có viên chức quản lý, tối thiểu là cấp phó điều hành khoa, phòng và 100% các khoa (ngoại trừ khoa Dược và khoa Dinh dưỡng) đều có viên chức giữ chức vụ Điều dưỡng trưởng khoa hoặc Kỹ thuật viên trưởng khoa (đạt 100% mục tiêu đề ra).
 5. Phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng Thành phố hướng dẫn, tập huấn sơ bộ về KPI cho viên chức quản lý
 6. Rà soát, hoàn thiện và ban hành Quy chế làm việc tại Bệnh viện Mắt
 7. Kiểm tra, giám sát lề lối làm việc, việc thực hiện chế độ công vụ, quy tắc ứng xử; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương của viên chức, người lao động theo định kỳ, đột xuất: đã nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của viên chức, người lao động, cụ thể:
 8. Tổng số thư qua thùng thư góp ý: 184 thư, trong đó 154 thư khen/cảm ơn, 30 thư góp ý.

Đạt được kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, sự đoàn kết và nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của các Khoa, Phòng. Hội nghị cũng đã khen thưởng cho 06 Khoa, Phòng đã có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC, công vụ tại Bệnh viện năm 2023.

Hình 2: Các Khoa/ phòng đạt thành tích xuất sắc trong đợt kiểm tra CCHC năm 2023

 Bên cạnh kết quả đạt được, công tác CCHC của Bệnh viện còn một số tồn tại hạn chế như:

– Một số ít VC, NLĐ chưa chấp hành tốt các quy định về giờ giấc làm việc, chưa thực hiện tốt các quy định, nội quy, quy chế về công tác chuyên môn, quy tắc ứng xử gây ảnh hưởng đến công tác KCB và sự hài lòng của người bệnh.

– Công tác truyền thông, cung cấp thông tin trên website bệnh viện: Số lượng bài đăng hạn chế; Một số ít K/P không có tin bài trong một thời gian dài; Chất lượng bài đăng chưa được kiểm duyệt.

– Công tác pháp chế: chưa có quy chế hoạt động và phân công cụ thể nhiệm vụ từng thành viên Tổ pháp chế; Nhân sự kiêm nhiệm, chưa có sự gắn kết để tham mưu hết các mảng công việc của Pháp chế (theo dõi thi hành PL, bồi thường NN…theo NĐ55/2011/NĐ-CP.

– Tỷ lệ VC, NLĐ sử dụng phần mềm văn phòng số còn thấp (10/25 K/P <50%)

– Phần mềm ứng dụng hiện tại chưa đáp ứng nhu cầu số hóa QTNB của Bệnh viện

 Để khắc phục sự tồn tại hạn chế này, Bệnh viện đưa ra 7 giải pháp:

– Đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất việc thực hiện Quy tắc ứng xử, chế độ công vụ.

– Tham mưu đề xuất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao tỷ lệ hài lòng người bệnh đối với hoạt động cung cấp dịch vụ y tế của BV.

– Nâng cấp website; Kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban Duyệt web và phân công đầu mối phụ trách công tác truyền thông.

– Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Pháp chế. Phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên Tổ.

– Chuẩn hóa công tác bảo vệ BMNN theo đúng quy định pháp luật -> tập trung công tác giao nộp tài liệu BMNN về bộ phận lưu trữ.

– Thông báo quán triệt K/P tăng cường sử dụng workit và có quy định trách nhiệm, chế tài phù hợp.

– Lựa chọn đơn vị cung cấp phần mềm phù hợp với từng nhóm quy trình (quản lý, chuyên môn) của Bệnh viện.

Trong năm 2024, Bệnh viện tập trung triển khai 14 nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

 1. Xây dựng và triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024
 2. Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC và Tổ giúp việc của Bệnh viện theo quy định và phù hợp với đặc thù yêu cầu công tác.
 3. Tổ chức Đánh giá chứng nhận Hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2015 (dự kiến cuối tháng 3/2024).
 4. Triển khai số hóa tối thiểu 70% Quy trình nội bộ của Bệnh viện.
 5. Thực hiện tối thiểu 04 bài viết/mô hình/sản phẩm tuyên truyền hiệu quả về công tác CCHC, cải cách TTHC.
 6. Tổ chức kiểm tra, giám sát (06 tháng, năm 2024) công tác CCHC và chế độ công vụ, quy tắc ứng xử của VC, NLĐ tại Bệnh viện (tăng cường kiểm tra đột xuất).
 7. Tổ chức Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính cấp Bệnh viện do Công đoàn BV chủ trì.
 8. Tích cực tham gia hội thi Sáng tạo CCHC do TP.HCM tổ chức.
 9. Hoàn thiện công tác pháp chế của Bệnh viện.
 10. Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động KCB; bước đầu triển khai có hiệu quả bệnh án điện tử; triển khai ký số trong hoạt động quản lý, điều hành và khám chữa bệnh.
 11. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong cải cách tài chính công. Tiếp tục mở rộng thanh toán điện tử để tạo thuận lợi cho người bệnh.
 12. Hoàn thiện quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; đảm bảo 100% PA-KN trong giải quyết TTHC được tiếp nhận, xử lý, trả lời kịp thời; chú trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong xử lý đảm bảo thời gian quy định.
 13. Giải quyết hồ sơ, TTHC cho người bệnh nhanh chóng, kịp thời. Riêng lĩnh vực xử lý đơn, giải quyết KN-TC đạt 95% trở lên.
 14. Triển khai hiệu quả khảo sát hài lòng: Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ y tế do BV cung cấp đạt 95% trở lên./.

Hình 3: Ths.BS CKII Lê Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc BV phát biểu tại Hội nghị

  Phát biểu kết thúc Hội nghị, Ths.BS CKII Lê Anh Tuấn – Giám đốc BV biểu dương các kết quả đạt được trong công tác CCHC, công vụ năm 2023 và đề nghị các Khoa/ Phòng tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm CCHC và chế độ công vụ năm 2024 đảm bảo chỉ tiêu, yêu cầu chất lượng và tiến độ đề ra./.

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ