1712

Hội thảo “Chiến lược quản lý wAMD và DME dựa trên y học chứng cứ”

Thời gian, địa điểm:
Thời gian: từ 13h30 đến 17h00, ngày 12/4/2019.
Địa điểm: Hội trường Lầu 1 – Bệnh viện Mắt.

Chương trình chi tiết:
 – 13:30: Đón đại biểu tham dự
 – 13:45: Phát biểu khai mạc
 – 14:00: Những thử thách trong điều trị wAMD, DME.
 – 14:30: Tối ưu hóa điều trị wAMD/PCV trong kỷ nguyên của thuốc kháng VEGF.
 – 15:10: Giải lao.
 – 15:25: Chiến lược quản lý phù hoàng điểm đái tháo đường từ góc nhìn DRCR.net và EURETINA.
 – 16:05: Thảo luận và đặt câu hỏi.
 – 17:00: Bế mạc hội thảo.

  • Đối tượng tham dự: Bác sỹ Nhãn khoa trong và ngoài viện.
  • Đăng ký tham dự trực tiếp tại Hội thảo.