178

Hội thảo thuộc chương trình đào tạo liên tục,Chuyên đề: TỐI ƯU HÓA LIỆU PHÁP ANTI-VEGF VÀ PDT TRONG ĐIỀU TRỊ WAMD VÀ PCV

THƯ MỜI
Bệnh viện Mắt trân trọng kính mời
QUÝ BÁC SỸ
đến tham dự:
Hội thảo thuộc chương trình đào tạo liên tục,Chuyên đề:
TỐI ƯU HÓA LIỆU PHÁP ANTI-VEGF VÀ PDT TRONG ĐIỀU TRỊ WAMD VÀ PCV
Thời gian: từ 14h00 – 16h30 ngày 23 tháng 8 năm 2019
Địa điểm: Phòng họp Lầu 5, Bệnh viện Mắt Tp.HCM

Chương trình:

Thời gian