55

HƯỚNG DẪN BỆNH NHÂN TÁI KHÁM PHÒNG NGOẠI TRÚ – KHOA MẮT NHI

HƯỚNG DẪN BỆNH NHÂN KHI TÁI KHÁM PHÒNG NGOẠI TRÚ – KHOA MẮT NHI    

 

Khi bệnh nhân đến tái khám phòng ngoại trú Khoa Mắt nhi chú ý:

*** Đối với bệnh nhân có BHYT:

  • Bệnh nhân mang theo: Giấy chuyển viện hoặc phiếu hẹn tái khám BHYT, thẻ BHYT, thẻ học sinh (hoặc thẻ khác có hình) bản chính và photo sẵn mỗi loại một bản.
  • Không lấy số thứ tự tại Khu B – Khu khám và điều trị trong ngày.
  • Bệnh nhân lên lầu 3 – Phòng Ngoại trú Khoa Mắt nhi và nộp sổ tại bàn tiếp nhận.
  • Làm thủ tục đăng ký BHYT tại Phòng Ngoại trú Khoa Mắt nhi.

*** Đối với bệnh nhân không có BHYT:

  • Bệnh nhân lên lầu 3 – Phòng Ngoại trú Khoa Mắt nhi, nộp sổ tại bàn tiếp nhận và lấy số thứ tự.
  • Sau đó, đóng tiền tại phòng Tài vụ – Tầng trệt Khu A.

Ghi chú:

  • Bệnh nhân phải đi đúng theo lịch hẹn của bác sĩ. Trừ trường hợp mắt bệnh nhân có triệu chứng bất thường (sưng, đỏ, đau, chảy nước mắt, …) thì phải đi tái khám ngay, không cần đợi đúng lịch hẹn.
  • Bệnh nhân mang theo giấy ra viện, sổ khám bệnh khi đến tái khám.
  • Cha (hoặc mẹ) bệnh nhân có nhu cầu nghỉ ốm vui lòng báo khi bác sĩ khám bệnh.
  • Bệnh nhân khám và điều trị Ngoại trú sẽ không được hưởng BHYT nếu không có giấy chuyển viện từ tuyến dưới.

KHOA MẮT NHI – BỆNH VIỆN MẮT