98

KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015 TẠI BỆNH VIỆN MẮT

Trong khuôn khổ các hoạt động triển khai Kế hoạch số 375/KH-BVM ngày 15/5/2023 của Bệnh viện Mắt về xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào hoạt động của Bệnh viện Mắt.

 Ngày 09/11/2023, tại Hội trường lầu 1, Bệnh viện Mắt khai mạc “Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015”

Buổi khai mạc có sự tham gia của Ông Đỗ Quốc Hiệp – Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng đoàn đánh giá nội bộ, cùng các Thành viên Đoàn đánh giá và Đại diện Lãnh đạo các Khoa/Phòng đã xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Báo cáo tại buổi khai mạc, Đại diện Đoàn đánh giá Bà Lê Bích Châm – Phó trưởng Phòng nêu rõ: đánh giá nội bộ là hoạt động được thực hiện định kỳ dựa trên hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, đồng thời thông tin về đối tượng, phương pháp đánh giá và chương trình đánh giá nội bộ ISO 9001:2015, theo đó thời gian đánh giá chi tiết tại các Khoa, Phòng diễn ra từ ngày 09/11/2023 đến ngày 13/11/2023 theo Kế hoạch đã ban hành.

Hình 1: Bà Lê Bích Châm – PTP. Hành chính quản trị báo cáo tại buổi khai mạc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc, Ông Đỗ Quốc Hiệp – Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng đoàn Đánh giá nội bộ Bệnh viện Mắt đề nghị:

  1. Các Khoa, Phòng: Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ liên quan để đoàn đánh giá thực hiện nội dung đánh giá theo Kế hoạch và cử nhân sự Lãnh đạo Khoa, Phòng có thẩm quyền làm việc với đoàn đánh giá. Đồng thời thực hiện khắc phục, phòng ngừa sự không phù hợp (nếu có) và cải tiến liên tục trên tinh thần cầu thị.
  2. Đoàn Đánh giá nội bộ: Phát hiện, chỉ ra những điểm không phù hợp và hướng dẫn Khoa, Phòng khắc phục, sửa chữa trên tinh thần góp ý xây dựng để ngày càng cải tiến và hoạt động hiệu quả hơn.

Hình 3: Ông Đỗ Quốc Hiệp – Phó Giám đốc Bệnh viện phát biểu chỉ đạo

Tiếp tục chương trình, các Thành viên tham dự buổi khai mạc trao đổi, thảo luận để đoàn đánh giá giải đáp những thắc mắc liên quan đến chương trình đánh giá nội bộ nhằm đảm bảo hoạt động đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 được thông suốt, hoàn thiện, minh bạch và hiệu quả./.

Hình 3: Các thành viên dự họp thảo luận trong buổi khai mạc

BAN ISO – PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ