412

Khám tầm soát, tư vấn miễn phí nhân tuần lễ Glôcôm thế giới

SỞ Y TẾ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN MẮT

Số: 70 /TB – BVM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5  tháng 3 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v  Khám tầm soát, tư vấn miễn phí

nhân tuần lễ Glôcôm thế giới. 

         Bệnh Glôcôm hay còn gọi là bệnh “cườm nước” hoặc “thiên đầu thống” là nguyên nhân thứ 3 (sau đục thể thủy tinh và bệnh lý bán phần sau) gây mù lòa có thể phòng tránh được. Theo số liệu điều tra năm 2015 tại Việt Nam cho thấy tỷ lệ mù lòa ở người trên 50 tuổi chiếm 1.8%, trong đó tỷ lệ bị mù 2 mắt do bệnh glôcôm ước tính chiếm 4%.

         Nhằm nâng cao nhận thức và động viên cộng đồng xã hội tham gia vào các hoạt động chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa đặc biệt là glôcôm, Hội Glôcôm thế giới đã kêu gọi các nước tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Glôcôm từ ngày 10/3/2019 đến 16/3/2019.

          Hưởng ứng tuần lễ Glôcôm thế giới, Bệnh viện Mắt TP. HCM tổ chức chương trình khám tầm soát, tư vấn miễn phí cho 400 bệnh nhân thuộc đối tượng như sau:

  • Đối tượng: Người trên 40 tuổi hoặc gia đình đã có người mắc bệnh Glôcôm.
  • Thời gian: từ 7h đến 11h30, thứ sáu, 15/3/2019.
  • Địa điểm: Hội trường lầu 1, Bệnh viện Mắt TP.HCM (280 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3).

          Bệnh nhân vui lòng đăng ký nhận số thứ tự khám qua số điện thoại: 08.5805043 gặp cô Thảo ( Đơn vị chăm sóc khách hàng) trong giờ hành chính từ ngày 7/3/2019 đến ngày 14/3/2019.

  Nơi nhận:

–   Các Khoa/ Phòng;

–   BGĐ (để báo cáo);

–   Lưu: KHTH.

                GIÁM ĐỐC

                (Đã ký)

               Nguyễn Minh Khải