288

KHOA DƯỢC CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ DANH MỤC LASA – THẺ DỊ ỨNG THUỐC

DANH MỤC THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU, ĐỌC GIỐNG NHAU (LASA) NĂM 2022

lasa 2022

 

THẺ CẢNH BÁO DỊ ỨNG THUỐC – ĐỢT 2

(đã chỉnh sửa về nội dung mặt sau thẻ)

Thẻ được sử dụng cho những người bệnh đến khám tại Bệnh viện Mắt đã xác định tiền sử dị ứng thuốc hoặc trong quá trình điều trị xảy ra tình trạng dị ứng với các thuốc có nguy cơ cao ADR tại bệnh viện và bất kỳ thuốc nào khác (dựa theo Nguyên tắc dự phòng phản vệ được quy định tại Điều 4, Khoản 6 của Thông tư 51/2017/TT-BYT).