240

KHOA DƯỢC TỔ CHỨC CÁC BUỔI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN MẮT

Tháng 4 vừa qua, khoa Dược đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn với nhân viên y tế tại Bệnh viện Mắt.

1. Ngày 20/04/2022 và 27/04/2022, sinh hoạt với Điều dưỡng, Kỹ thuật viên chủ đề “Hướng dẫn sử dụng và bảo quản thuốc gây nghiện – thuốc hướng thần – thuốc tiền chất tại khoa lâm sàng”.

2. Ngày 22/04/2022, sinh hoạt với Bác sĩ chủ đề “Sử dụng thuốc Gây nghiện – Hướng thần – Tiền chất tại khoa lâm sàng và bình đơn thuốc.

3. Nội dung buổi sinh hoạt gồm các phần sau:

– Căn cứ pháp lý

– Quy định chung của Bộ Y tế

– Quy trình quản lý tủ trực tại bệnh viện

– Bảng kiểm dược lâm sàng

– Bình đơn thuốc

HUONG_DAN_SU_DUNG_BAO_QUAN_THUOC GN_HT_TAI_KHOA_LS 21-4-22