262

KHOA DƯỢC TỔ CHỨC SINH HOẠT VỚI ĐIỀU DƯỠNG CHỦ ĐỀ “ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN THUỐC TẠI KHOA LÂM SÀNG”

Ngày 23/08/2022 và 25/08/2022, Khoa Dược đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với Điều dưỡng, Kỹ thuật viên chủ đề “Đảm bảo điều kiện bảo quản thuốc tại khoa lâm sàng”.

Nội dung buổi sinh hoạt gồm các phần sau:

– Quy định của thông tư 36/2018/TT-BYT, kế hoạch 636/KH-SYT về điều kiện bảo quản thuốc.

– Giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng thiết bị ghi nhiệt độ – độ ẩm SMARTTECH.

– Hướng dẫn điều dưỡng cách ghi chép, xuất file dữ liệu và lưu trữ.

– Cập nhật danh mục LASA 2022-2023.

ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN THUỐC TẠI KLS 22-8-22

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi sinh hoạt: