893

KHOA GIÁC MẠC

KHOA GIÁC MẠC

Tổ chức nhân sự gồm: 32 CNVC

Trưởng khoa tiền nhiệm:

Đỗ Thu Nhàn

Trần Thị Phương Thu

Trần Duy Kiên

  • 13 Bác sĩ (05 CK2, 05 ThS, 03 CK1)
  • 10 Điều dưỡng
  • 04 Y sĩ
  • 02 Nhân viên kỹ thuật
  • 03 Hộ Lý

Khoa Giác mạc là một trong những khoa đầu tiên được thành lập cùng với sự ra đời của Bệnh viện Mắt. Là một chuyên khoa sâu về bệnh lý phần trước nhãn cầu. Với cơ sở vật chất bao gồm: 40 giường nội trú, 01 phòng ngoại trú, 01 phòng khám khô mắt; và tập thể 32 nhân viên gồm: 13 bác sĩ, 10 điều dưỡng, 04 y sĩ, 02 nhân viên kỹ thuật, 03 hộ lý luôn cố gắng nổ lực không ngừng để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ theo qui định của BYT.

Là nơi đầu tiên trong cả nước thực hiện kỹ thuật ghép tế bào gốc điều trị (một kỹ thuật mới), theo kịp trình độ các nước lân cận và đã được nghiệm thu đề tài cấp thành phố (Sở Khoa học Công nghệ).

Xây dựng được đơn vị điều trị khô mắt đầu tiên ở phía Nam. Khoa thực hiện khám khô mắt và điều trị bệnh lý bề mặt nhãn cầu, test khô mắt bằng máy Oculus Keratograph 5M.

Thực hiện và phát triển ghép giác mạc đem lại ánh sáng cho người bệnh. Thực hiện ghép giác mạc xuyên, ghép nội mô, ghép lớp trước và ghép giác mạc nhân tạo. Đang tiến hành xây dựng dự án “Xã hội hóa trong ghép giác mạc” giúp ghép giác mạc cho bệnh nhân nghèo.

Đã thực hiện nhiều nghiên cứu và đưa ra nhiều hướng dẫn điều trị mới trong khô mắt, ghép tế bào gốc, ghép giác mạc và ghép màng ối điều trị hội chứng Steven Johnson.

KỸ THUẬT LÂM SÀNG MỚI

 Sử dụng keo sinh học Collagen trong các phẫu thuật bề mặt nhãn cầu;

 Sử dụng keo Cyanoacrylate điều trị các trường hợp thủng giác mạc nhỏ, dọa thủng, chấn thương mất mô;

Ứng dụng màng ối điều trị viêm loét giác mạc lỗ thủng nhỏ, bệnh lý giác mạc mất bù, tái tạo bề mặt nhãn cầu, ghép màng ối;

Ứng dụng tế bào gốc vùng rìa giác mạc điều trị bệnh lý bề mặt nhãn cầu, ghép tế bào gốc

Ngoài ra khoa còn tham gia nghiên cứu khoa học, nhiều đề tài đạt giải thưởng của Bộ Khoa học Công nghệ, Hội nghị nhãn khoa toàn quốc, 01 báo cáo Poster tham dự Hội nghị Nhãn khoa Thế giới tại Đức và tại APAO. Và còn nhiều đề tài NCKH được nghiệm thu khác

Tập thể khoa vinh dự được Ủy ban Nhân nhân Thành phố khen thưởng: 02 danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 05 danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

  • Ứng dụng tấm biểu mô được nuôi cấy từ tế bào niêm mạc má điều trị bệnh lý bề mặt nhãn cầu;
  • Phẫu thuật mộng thịt + ghép màng ối trong điều trị mộng thịt tái phát;
  • Khám và điều trị khô mắt. Sử dụng Cyclo-sporin (Restasis) điều trị khô mắt, viêm kết mạc dị ứng.
  • Cắt kết mạc điều trị sa kết mạc, xâm giác mạc điều trị bệnh lý giác mạc mất bù.