43

Khoa Khúc Xạ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày thứ Năm 18/4/2024

Thông báo

KHOA KHÚC XẠ NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

“Dù ai đi ngược về xuôi. Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba.”

KHOA KHÚC XẠ – Bệnh Viện Mắt TP. HCM sẽ nghỉ lễ Giỗ Quốc Tỗ Hùng Vương 01 ngày làm việc.
    • Thời gian: 01 ngày, Thứ Năm 18/04/2024.– mùng 10 tháng 03

Trân trọng,

 
 

Hãy đón xem những bài tiếp theo của Khoa Khúc Xạ!


 

KHOA KHÚC XẠ – BỆNH VIỆN MẮT TP. HCM

 

• Phẫu thuật Điều trị Tật Khúc xạ

☆ CẬN THỊ ☆ LOẠN THỊ ☆ VIỄN THỊ ☆ LÃO THỊ

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT KHÚC XẠ

Femto-LASIK

SMILE

Laser bề mặt – PRK

Phakic IOL