36

KHUYẾN CÁO TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DƯỢC LÂM SÀNG TẠI CÁC BỆNH VIỆN

Căn cứ công văn số 3840/SYT-NVY ngày 04/05/2024 của Sở Y tế về việc ban hành cập nhật khuyến cáo triển khai hiệu quả hoạt động dược lâm sàng tại các bệnh viện. Thay thế cho công văn số 8641/SYT-NVY ngày 12/10/2017.

Nay Khoa Dược thông báo đến các khoa, phòng.

Khuyen cao trien khai hoat dong DLS benh vien