330

KỶ NIỆM NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM 2024: CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM – TIÊN PHONG – CHUYÊN NGHIỆP – KẾT NỐI

Trên thế giới, Công tác xã hội (CTXH) đã được xem như là một nghề mang tính chuyên nghiệp ở nhiều quốc gia từ nhiều thế kỷ qua, khởi đầu cũng mang đậm tính nhân đạo, nhưng về sau, xuất phát từ các vấn đề xã hội mới nảy sinh cùng với sự phát triển kinh tế, xuất hiện những vấn đề cần giải quyết cho xã hội như tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng giới, và giúp đỡ những thành phần dễ bị tổn thương như trẻ mồ côi, người tàn tật, trẻ đường phố, trẻ bị lạm dụng… Vì lí do này, công tác xã hội đã bắt đầu xuất hiện, tồn tại và hoạt động nhằm hỗ trợ và giúp đỡ những người gặp khó khăn, bệnh tật hoặc những người kém may mắn, không có nơi nương tựa (người nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, phụ nữ, người già …), giúp cho xã hội cùng tiến bộ hơn, không chỉ ở các nước phương tây, mà gần đây còn bắt đầu ở các nước Đông Âu, Châu Phi và Châu Á. Thực tế, công tác xã hội đã bắt đầu chuyên nghiệp hóa, và ngày nay, nó tồn tại như một nghề chính thống tại 90 quốc gia (theo định nghĩa của Hiệp hội Quốc tế Công tác xã hội).
 
Ở Việt Nam, Công tác xã hội (CTXH) đã được xem như là một ngành khoa học, một nghề chuyên môn mang tính ứng dụng trong hệ thống an sinh xã hội, nhằm thúc đẩy chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của con người, giúp giải quyết các vấn đề xã hội, tăng cường phúc lợi xã hội và hướng tới công bằng xã hội thông qua việc hỗ trợ cho cá nhân, nhóm, gia đình và cộng đồng, tăng năng lực cho nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội.
 

Xuất phát từ ý nghĩa nhân văn đó, ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/03) ra đời như một hình thức vinh danh những người tham gia một công việc thầm lặng nhưng vô cùng cần thiết trong xã hội, nghề cao quý trong những nghề cao qúy: “nghề Công tác xã hội”.

Phòng Công tác Xã hội bệnh viện Mắt xin gửi lời chúc sức khỏe đến những người đã và đang là một Nhân viên Công tác xã hội và tất cả những người đang hỗ trợ, thực hiện các hoạt động Công tác xã hội bằng tất cả trái tim và sự nhiệt huyết của mình.

Một số hoạt động của Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Mắt:

Tổ chức sinh nhật hồng cho các bệnh nhi tháng 3

Thiết kế bảng thông tin truyền thông hướng dẫn đăng ký khám bệnh cho các đối tượng

Hỗ trợ tặng gối chuyên dụng cho người bệnh sau phẫu thuật bong võng mạc tại K. Dịch kính võng mạc