270

KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ ĐIỀU DƯỠNG VÀ HỘI THI ĐIỀU DƯỠNG GIỎI 2022

Chiều 12/5/2022, Bệnh Viện Mắt đã tổ chức LỄ KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ ĐIỀU DƯỠNG VÀ HỘI THI ĐIỀU DƯỠNG GIỎI 2022 với sự tham gia nhiệt tình sôi nổi hào hứng của các anh chị em Điều Dưỡng tất cả các Khoa Mắt – Bệnh Viện Mắt. 
Dưới đây là một số hình ảnh