243

Lựa chọn IOL và kỹ thuật cố định IOL

1. Cố định IOL

          Có nhiều lựa chọn để cố định IOL ở mắt PXS với dây zinn yếu. Trường hợp lý tưởng nhất là cố định IOL trong túi bao nguyên vẹn, tuy nhiên để làm được điều này, bao phải có sự ổn định nhất định. Đặt sulcus IOL PC không được khuyến cáo sử dụng trong trường hợp dây zinn yếu vì có thể gây lệch tâm sau khi đặt. Dây zinn cần phải nguyên vẹn nhằm ngăn ngừa haptic của IOL bị trượt tại các chỗ dây zinn khiếm khuyết.

Trong các trường hợp bao không còn nguyên vẹn và/hoặc không ổn định để đặt thiết bị căng bao, các biện pháp xử trí khác bao gồm đặt IOL tiền phòng (AC IOL), khâu củng mạc hoặc mống mắt PC IOL, hoặc IOL có móc mống mắt. Một số nhà khoa học đề xuất không nên sử dụng AC IOL có hỗ trợ góc ở mắt PXF với bệnh biểu mô giác mạc và/hoặc glocom [20], tuy nhiên không có biện pháp nào được chứng minh là vượt trội và sự lựa chọn phụ thuộc vào nhiều yếu tố của bệnh nhân và sở thích của phẫu thuật viên [68].

  1. Vật liệu IOL

Nhiều vật liệu và thiết kế IOL hiện có để sử dụng trong phẫu thuật phaco. Trong PXS, các vấn đề bao và hàng rào máu-dịch kính rất quan trọng, do đó vật liệu và thiết kế IOL nên được lựa chọn sao cho tương thích sinh học với màng mạch nho và bao.

Tất cả các vật liệu IOL thế hệ mới (acrylic, silicone, và hydrogel) đều có tính tương thích cao  [4]. Silicone IOL có thể gây đục bao trước nhiều hơn so với các loại IOL khác, dẫn đến tăng nguy cơ co kéo bao [3]. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu so sánh nhóm chứng nào chỉ ra rằng silicone IOL sử dụng vật liệu thế hệ mới gây lệch tâm ở bệnh nhân PXS. Các PMMA IOL truyền thống cũng có khả năng tương thích sinh học.. PC IOL cạnh vuông cũng được ưa thích để hạn chế tối đa đục bao sau [51].

Mặc dù hầu hết các PC IOLs gấp được là những lựa chọn hợp lý trên mắt PXS,  acrylic PC IOL không gấp được đặt từ từ vào túi bao còn có thể giúp kiểm soát và hạn chế tối đa áp lực dây zinn trong suốt quá trình đặt. Bên cạnh đó các acrylic PC IOL một mảnh ít gây chấn thương trong quá trình đặt hơn so với các PC IOL 3 mảnh. . Các IOL cần độ chính tâm cao bao gồm IOL đa cự và IOL toric cũng không nên đặt trong những trường hợp này vì có thể tạo khúc xạ bậc cao hơn nếu bị lệch [8].