1064

NHƯỢC THỊ

NHƯỢC THỊ 

BS CKII LÊ THI KIM CHI – Phó Trưởng Khoa Khúc Xạ – Bệnh Viện Mắt TP. HCM

Amblyopia

Mắt không nhược thị nhìn rõ             Mắt nhược thị nhìn mờEye patch for glasses - FodboldLittle pirate': Baby's eye patch inspires superhero wear

 
 
 
 
 
 
 
 
Trẻ cần được đeo kính điều chỉnh đúng và che mắt theo đúng hướng dẫn để điều trị nhược thị
4 Pack Eye Patches for Kids,Eye Patch for Glasses, Lazy Eye Patch for Girls  Boys Treating Lazy Eye Amblyopia Strabismus and After Surgery (Left) : Buy  Online at Best Price in KSA -
 
 

• Phẫu thuật Điều trị Tật Khúc xạ

☆ CẬN THỊ ☆ LOẠN THỊ ☆ VIỄN THỊ ☆ LÃO THỊ

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT KHÚC XẠ

 Femto-LASIK

 SMILE

 Laser bề mặt – PRK

☆ Phakic IOL

#nhuocthi
#tatkhucxa
#deokinh
#dieutrinhuocthi
#bshongmai
#bacsimat