2412

PHẪU THUẬT KHÚC XẠ HÔM NAY VÌ ĐÔI MẮT SÁNG NGÀY MAI

GIẢM PHÍ PHẪU THUẬT KHÚC XẠ

Femto-LASIK

SMILE

Laser bề mặt – PRK

(PHÍ PHẪU THUẬT TÍNH TRÊN 1 MẮT)