86

Phòng Vật tư Thiết bị y tế đưa vào sử dụng hệ thống kiểm tra thân nhiệt từ xa

Sau thời gian chế tạo, các kỹ sư của phòng Vật tư thiết bị y tế đã đưa vào sử dụng hệ thống kiểm tra thân nhiệt từ xa nhằm phục việc sàng lọc, phát hiện sớm người nghi nhiễm COVID ngay tại cổng bệnh viện.

Quá trình nghiên cứu và chạy thử:

Quá trình đưa vào sử dụng: