633

Quyết định bổ nhiệm Trưởng khoa Giác mạc, Trưởng khoa Glaucoma, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Mắt

Ngày 25 tháng 5 năm 2020, tại buổi họp giao ban cán bộ chủ chốt, Ông Nguyễn Minh Khải- Giám đốc Bệnh viện Mắt đã trao Quyết định bổ nhiệm cho các Ông/ Bà sau đây:

  1. Ông Diệp Hữu Thắng- Trưởng khoa Giác mạc- Bệnh viện Mắt từ ngày 22/5/2020
  2. Ông Trang Thanh Nghiệp- Trưởng khoa Glaucoma- Bệnh viện Mắt từ ngày 22/5/2020
  3. Bà Nguyễn Anh Đào- Trưởng phòng Tổ chức cán bộ- Bệnh viện Mắt từ ngày 22/5/2020