126

SẮC GIÁC

Sinh hoạt Khoa học Kỹ thuật Chuyên đề

SẮC GIÁC

CNĐD – KTV Khúc xạ ĐINH HÙNG THẮNG
Khoa Khúc xạ – Bệnh viện Mắt

Sắc giác là chức năng thị giác cho phép một người nhận thức được các bước sóng ánh sáng khác nhau của quang phổ khả kiến.Ngày 22/03/2024, tại buổi Sinh hoạt Khoa học kỹ thuật của Bệnh viện Mắt, dưới sự chủ trì chuyên môn của BS CKII Phạm Nguyên Huân – Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt cùng sự tham dự của các bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng Bệnh viện Mắt, CNĐD – Kỹ thuật viên Khúc xạ ĐINH HÙNG THẮNG của Khoa Khúc xạ đã thuyết trình chuyên đề về SẮC GIÁC.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi sinh hoạt Khoa học kỹ thuật về Sắc giác

BS CKII PHẠM NGUYÊN HUÂN – PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT VÀ BS CKII LÊ THỊ KIM CHI – PHÓ TRƯỞNG KHOA KHÚC XẠ

Lượng giá kiến thức online sau Sinh hoạt Khoa học Kỹ thuật

CNĐD – KTV Khúc xa ĐINH HÙNG THẮNG – KHOA KHÚC XẠ