90

TẬP HUẤN VĂN THƯ – LƯU TRỮ, CẬP NHẬT NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 30/2020/NĐ-CP

Sáng ngày 25/9/2020, Bệnh viện Mắt phối hợp cùng Chi cục Văn thư – Lưu trữ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ và cập nhật những điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP cho lãnh đạo các khoa/ phòng và nhân viên phục trách công tác văn thư – lưu trữ, nhân viên hành chính các khoa.

Hơn 50 lãnh đạo, nhân viên trực tiếp làm công tác văn thư – lưu trữ đã được triển khai nội dung Nghị định số 30 của Chính phủ về công tác văn thư; Thông tư số 01 của Bộ Nội vụ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật…

Trong buổi tập huấn, đại diện Cục văn thư lưu trữ thành phố Hồ Chí Minh cũng hướng dẫn cách quản lý văn bản đi – đến, quy trình lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan.

Sau buổi tập huấn, đại diện Cục văn thư lưu trữ thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian đến một số khoa/ phòng để kiểm tra và góp ý về công tác văn thư – lưu trữ của bệnh viện như: kho lưu trữ hồ sơ bệnh án, Tổ văn thư – phòng Hành chính Quản trị, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ.

Buổi tập huấn giúp lãnh đạo khoa/ phòng cũng như nhân viên phụ trách văn thư – lưu trữ, nhân viên hành chính khoa nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan.