1067

TBAO: TỔ CHỨC PHỎNG VẤN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO
V/v tổ chức Vòng 2 kỳ tuyển dụng người lao động tại vị trí Bác sĩ, kỹ thuật Y xét nghiệm
chuyên viên phòng TCCB

Bệnh viện Mắt thông báo tổ chức Vòng 2 kỳ tuyển dụng người lao động tại vị trí Bác sĩ, kỹ thuật Y xét nghiệm chuyên viên phòng TCCB như sau:

  1. Ứng viên đủ điều kiện tham gia Phỏng vấn Vòng 2: 30 ứng viên (theo danh sách đính kèm)
  2. Ứng viên không đủ điều kiện tham gia Phỏng vấn Vòng 2: 01 ứng viên (theo danh sách đính kèm)
  3. Thời gian Tổ chức Vòng 2: 08 giờ 00 ngày 05/06/2023 (Thứ hai)
    Địa điểm:
    Hội trường Lầu 1, Khu A, Bệnh viện Mắt
  4. Nội dung phỏng vấn: kiến thức chuyên môn theo nội dung ôn tập đã được đăng trên website Bệnh viện (có thể phỏng vấn bàng câu hỏi tiếng anh) (50 điểm) và quy tắc ứng xử của ứng viên (50 điểm)
  5. Thời gian thông báo kết quả Vòng 2: Từ ngày 07/06/2023 đến ngày 08/06/2023
  6. Thời gian nhận việc của Ứng viên trúng tuyển: Dự kiến ngày 15/06/2023
DS du dieu kien tham gia dot 2
DS khong du dieu kien tham gia dot 2