328

Test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 là gì?

Test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 là gì?

Test nhanh kháng nguyên là xét nghiệm chẩn đoán nhanh RDT (Rapid diagnostic test) giúp phát hiện sự hiện diện protein đặc hiệu của virus (hay còn gọi là kháng nguyên) COVID-19 có trong mẫu dịch đường hô hấp của người bệnh (dịch tỵ hầu, dịch tiết đường hô hấp). Các kháng nguyên sẽ được phát hiện khi virus SARS-CoV-2 đang nhân lên với số lượng nhất định.

Test nhanh kháng nguyên giúp phát hiện sự hiện diện protein đặc hiệu của virus SARS-CoV-2

Test nhanh kháng nguyên giúp phát hiện sự hiện diện protein đặc hiệu của virus SARS-CoV-2

Đây là phương pháp đơn giản, dễ thực hiện, có kết quả chỉ sau 15-30 phút, cho phép nhanh chóng phát hiện người nhiễm bệnh. Tuy nhiên, test nhanh kháng nguyên có độ nhạy thấp hơn phương pháp realtime RT-PCR.