407

THỜI GIAN KHÁM BỆNH TẠI BỆNH VIỆN MẮT

Cổng số 1: Cổng dành cho nhân viên (Bệnh nhân không đi cổng này)

Cổng số 2: Khu khám và điều trị trong ngày (khám trong giờ và ngoài giờ)

Trong giờ hành chính:  Từ Thứ 2 đến Thứ 6    
  Sáng:  Nhận bệnh 06g00-11g00
    Khám bệnh 06g30-11g30
  Chiều: Nhận bệnh 13g00- 16g00
    Khám bệnh 13h15-16g15
Ngoài giờ hành chính: Từ Thứ 2 đến Thứ 6    
    Nhận bệnh 16g00-19g00
    Khám bệnh  16g30-19g00
  Thứ 7, Chủ nhật Sáng 7g00-11g00
    Chiều 13g30-16g30
  Ngày Lễ, Tết Nghỉ  
Cổng Cấp Cứu: Làm việc 24/7 từ thứ 2 đến CN kể cả lễ Tết  
       

 

Cổng số 3: Khu khám số 2 (khám trong giờ hành chính)

Trong giờ hành chính:  Từ Thứ 2 đến Thứ 6    
  Sáng:  Nhận bệnh 06g00-11g00
    Khám bệnh 06g30-11g30
  Chiều: Nhận bệnh 13g00- 16g00
    Khám bệnh 13h15-16g15