841

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ĐIỀU ĐƯỠNG CHUYÊN KHOA MẮT

I. Đối tượng tham dự: Điều dưỡng hoặc Y sĩ.

II. Hồ sơ đăng ký:

  1. Giấy giới thiệu của thủ trưởng cơ quan cử đi học hoặc Đơn xin đi học (nếu không có giấy giới thiệu cơ quan);
  2. Bằng tốt nghiệp Điều dưỡng hoặc Y sĩ (photo công chứng không quá 3 tháng);
  3. 2 hình (4 × 6).
  • Chương trình huấn luyện:
  • Khai giảng: dự kiến ngày 09/3/2019.
  • Thời gian và chương trình đào tạo: 06 tháng bao gồm

Chi tiết xem thông báo chiêu sinh theo đường links bên dưới:

THONG BAO CHIEU SINH – LOP DIEU DUONG CHUYEN KHOA MAT KHOA 18