590

THÔNG BÁO ĐẾN ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 XTVC NĂM 2022

Thực hiện theo Thông báo số 926/BVM-HĐTDVC ngày 19/12/2022 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2022 về tổ chức buổi họp hướng dẫn nội quy của Vòng 2, nội dung thi, trả lời thắc mắc của Ứng viện, chỉ có 165/198 ứng viên tham dự (33 ứng viên vắng mặt) (Đính kèm danh sách ký tên)

Đề nghị các ứng viên vắng mặt trong buổi họp tự theo dõi các thông tin về tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Mắt trên Website của Bệnh viện.

Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo lại nội dung sau:

  1. Thời gian tổ chức Vòng 2 tuyển dụng viên chức năm 2022:
    – Thời gian: 07 giờ 15 đến 12 giờ, thứ năm ngày 29/12/2022
    – Địa điểm: Hội trường Lầu 1, Khu A, Bệnh viện Mắt (Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)
    Đề nghị các ứng viên có mặt trước 15 phút để làm Lễ khai mạc.

  2. Đã hết hạn nộp lệ phí xét tuyển theo nội dung của Thông báo số 926/BVM-HĐTDVC. Các ứng viên chưa nộp lệ phí xét tuyển coi như không đủ điều kiện tham dự Vòng 2 tuyển dụng viên chức 

Trân trọng!

DS tham du 23-12-2022