1165

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 CỦA BỆNH VIỆN MẮT

THÔNG BÁO
ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 CỦA BỆNH VIỆN MẮT

Căn cứ Tờ trình số 847/TTr-TCCB ngày 18/11/2022 của phòng Tổ chức cán bộ về việc điều chỉnh tiến độ và thời gian xét tuyển viên chức năm 2022 đã được Đảng ủy Bệnh viện Mắt và Ban Giám đốc Bệnh viện Mắt phê duyệt

Nhằm thực hiện công tác chuyên môn, Bệnh viện Mắt thông báo việc điều chỉnh tiến độ xét tuyển viên chức năm 2022 như sau:

I- ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THÔNG BÁO NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ PHỎNG VẤN

Dự kiến từ ngày 01 tháng 12 năm 2022 đến ngày 09 tháng 12 năm 2022 niêm yết công khai danh sách những người đủ điều kiện tham dự xét tuyển (Vòng 2) tại Bảng tin của Bệnh viện Mắt và thông báo trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Mắt www.benhvienmat.com.

II- ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN DỰ KIẾN PHỎNG VẤN (VÒNG 2)

Dự kiến từ ngày 12 tháng 12 năm 2022 đến ngày 20 tháng 12 năm 2022: Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển (thời gian chính thức sẽ thông báo cụ thể sau).

Bệnh viện Mắt thông báo đến toàn thể Ứng viên được biết và thường xuyên theo dõi thông tin tuyển dụng viên chức trên Website Bệnh viện Mắt.

Trân trọng!