679

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

Căn cứ Thông báo số 880/TB-BVM ngày 07/12/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Bệnh viện Mắt thông báo đến các Ứng viên điều chỉnh tiến độ và thời gian xét tuyển viên chức năm 2022 như sau:

I- ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN VÒNG 1- KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TẠI PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

        Thực hiện từ ngày 28 tháng 11 năm 2022 đến hết ngày 16 tháng 12 năm 2022: Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển thực hiện kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

        II- ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THÔNG BÁO NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ PHỎNG VẤN

        Dự kiến từ ngày 19 tháng 12 năm 2022 đến ngày 21 tháng 12 năm 2022 thông báo triệu tập thí sinh dự thi và niêm yết công khai danh sách những người đủ điều kiện tham dự xét tuyển (Vòng 2) tại Bảng tin của Bệnh viện Mắt và thông báo trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Mắt (www.benhvienmat.com).

        Dự kiến 15 giờ, thứ sáu ngày 23 tháng 12 năm 2022 phổ biến nội quy, nội dung tuyển dụng đến ứng viên đủ điều kiện tham gia Vòng 2.

        III- ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN DỰ KIẾN PHỎNG VẤN (VÒNG 2)

        Dự kiến từ ngày 26 tháng 12 năm 2022 đến ngày 30 tháng 12 năm 2022: Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển (thời gian chính thức sẽ thông báo cụ thể sau).

          Bệnh viện Mắt thông báo đến toàn thể Ứng viên được biết và thường xuyên theo dõi thông tin tuyển dụng viên chức trên Website Bệnh viện Mắt.

Thong bao 880-TB-BVM dieu chinh tien do lan 3