1310

THÔNG BÁO LỊCH THI VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO LỊCH THI VÒNG 1
KỲ TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

Bệnh viện Mắt thông báo lịch thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng người lao động đối với các ứng viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia Vòng 1 theo danh sách đính kèm như sau:

Thời gian và địa điểm: 

– Thời gian có mặt: 07 giờ 45 thứ năm, ngày 16/05/2024
– Địa điểm: Khu A, Hội trường Lầu 1 Bệnh viện Mắt

Nội dung Vòng 1: kiểm tra lý thuyết (gồm 20 câu trắc nghiệm, 02 câu tự luận) phù hợp với vị trí tuyển dụng. (Tài liệu tham khảo đính kèm)

Đề nghị các ứng viên đúng giờ theo quy định, ăn mặc lịch sự, đem theo giấy tờ tùy thân có hình để đối chiếu và bút mực xanh để làm bài.

Lưu ý: Ứng viên có mặt trễ sau 15 phút kể từ khi bắt đầu làm bài thi coi như Vắng mặt

Trân trọng!

DS Du DK Vong 1
DS khong Du DK Vong 1
DE CUONG ON THI