52

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ VỀ VIỆC MUA SẮM THUỐC NĂM 2023-2024

Bệnh viện Mắt kính mời các công ty, các đơn vị quan tâm tham dự báo giá theo mẫu (quét QR-code bên dưới để nhận mẫu báo giá) mặt hàng thuốc Methotrexat và Folic acid (vitamin B9):

Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 09/05/2024 đến trước 11h ngày 20/05/2024.

Chi tiết thông báo:

514_TB bao gia 2024