528

THÔNG BÁO: Về việc báo giá thủy tinh thể nhân tạo lần 2

Thực hiện theo quy định của pháp luật về việc công khai minh bạch trong công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu, cũng như thông qua việc tham khảo báo giá và ý kiến góp ý của các công ty đã cung cấp theo thông báo báo giá thủy tinh thể nhân tạo năm 2021 được đăng tại Báo dấu thầu số 82 ngày 07/5/2021 và cổng thông tin điện tử Bệnh viện Mắt ngày 07/5/2021.

Bệnh viện Mắt đã tiến hành điều chỉnh cấu hình thủy tinh thể nhân tạo để triển khai mua sắm thủy tinh thể nhân tạo năm 2021. Do đó, Bệnh viện kính thông báo đến các công ty có năng lực cung cấp gởi bảng báo giá về bệnh viện trước 16 giờ 30 ngày 11/6/2021 tại Phòng Vật tư – Thiết bị y tế – Bệnh viện Mắt (Lầu 5 – Khu B) – 280 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Ghi chú: Tất cả các hàng hóa trên, thông số kỹ thuật mang tính chất tham khảo. Quý công ty được quyền góp ý nếu nhận thấy thông số kỹ thuật trên chưa đầy đủ hoặc có tính chỉ định hoặc quý công ty có tính năng kỹ thuật tốt hơn, chất lượng tốt hơn quý công ty vui lòng góp ý về bệnh viện để bệnh viện hoàn thiện việc xây dựng tính năng kỹ thuật để tiến hành thực hiện đấu thầu sớm nhất.

Để hỗ trợ Bệnh viện trong việc tổng hợp, quý công ty vui lòng nộp 01 USB có chứa file mềm của bảng chào giá và tính năng kỹ thuật của hàng hóa.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế – Bệnh viện Mắt – 280 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại: (028) 39325374 – (028) 39326732 – 0988 611 686 – Nhân viên phụ trách: Xuân Bình.

Báo giá và tất cả các tài liệu có ký tên đóng dấu xác nhận của quý công ty. Tất cả các tài liệu sẽ được để trong 01 phòng bì lớn thể hiện rõ tthông tin công ty và người phụ trách. Báo giá có giá trị sử dụng trong vòng 06 tháng kể từ ngày 11/6/2021.

Quý công ty vui lòng các tài liệu trên về Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế – Bệnh viện Mắt – 280 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Quý công ty có thể gửi bản scan đầy đủ báo giá và các tài liệu nêu trên vào hộp thư điện tử: phongvtttbyt.bvmat@gmail.com. Sau đó gửi bản báo giá và các tài liệu đính kèm về bệnh viện ngay khi có thể.

Trân trọng kính chào./.

Danh mục đính kèm: 2021 bao gia IOL – lan 2 – dang bao