78

Thông báo về việc mời các đơn vị tham gia tư vấn thẩm định giá thiết bị

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai dự án Nâng cấp hạ tầng Công nghệ thông tin, các đơn vị có nhu cầu và năng lực xin mời gửi hồ sơ năng lực của đơn vị về Bệnh viện Mắt, hạn cuối 16 giờ 00 ngày 18/7/2021.

Mọi chi tiết về dự án trên vui lòng liên hệ Phòng Công nghệ thông tin (gặp Đức Duy) để được hỗ trợ thông tin

12