290

THƯ MỜI QUÝ BÁC SỸ THAM DỰ HỘI THẢO

THƯ MỜI

Bệnh viện Mắt trân trọng kính mời:
QUÝ BÁC SỸ
tham dự

HỘI THẢO

VAI TRÒ CỦA TẾ BÀO GỐC
TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ BỀ MẶT NHÃN CẦU

  • Thời gian: từ 09h00 – 18h00, thứ sáu ngày 07/6/2019.
  • Địa điểm: Hội trường Lầu 1 – Bệnh viện Mắt Tp.HCM (280 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3).
  • Báo cáo viên: Ray Jui-Fang Ts