930

THƯ MỜI QUÝ BÁC SỸ THAM DỰ HỘI THẢO

THƯ MỜI

Bệnh viện Mắt trân trọng kính mời:
QUÝ BÁC SỸ
tham dự

HỘI THẢO

VAI TRÒ CỦA TẾ BÀO GỐC
TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ BỀ MẶT NHÃN CẦU

  • Thời gian: từ 09h00 – 18h00, thứ sáu ngày 07/6/2019.
  • Địa điểm: Hội trường Lầu 1 – Bệnh viện Mắt Tp.HCM (280 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3).
  • Báo cáo viên: Ray Jui-Fang Tsai – Chủ tịch Hội Phòng Chống Mù Lòa Đài Loan

Chương trình chi tiết:

Thời gian

Nội dung

Phụ trách

Ghi chú

9h00 – 9h10

Khai mạc Hội thảo

BS. Nguyễn Minh Khải

 

9h10 – 12h15

Thuyết trình “Sinh bệnh học bệnh lý bề mặt nhãn cầu và tái tạo bề mặt nhãn cầu”

GS. Ray Jui-Fang Tsai

 

12h15 – 14h00

Nghỉ trưa

 

 

14h00 – 17h00

Thuyết trình “Khái niệm về tế bào gốc và ứng dụng của tế bào gốc trong tái tạo bề mặt nhãn cầu”

GS. Ray Jui-Fang Tsai

 

17h00 – 18h00

Hội chẩn 05 bệnh án

GS. Ray Jui-Fang Tsai

BS. Diệp Hữu Thắng

BS. Khoa Giác mạc

 

18h00 –

Bế mạc

BS. Diệp Hữu Thắng

 

Bác sĩ nhãn khoa có nhu cầu tham dự vui lòng đăng ký về: CN. Hiếu Nghĩa, CN. Lâm Tuyền (Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp – BV Mắt TP. HCM – 280 Điện Biên Phủ, P7, Quận 3).
– Bác sĩ có nhu cầu cấp CME vui lòng đăng ký và đóng phí tại bàn tiếp tân.
– Phí cấp CME: 200.000 đồng.