49

Thuốc tiêm Beovu® (brolucizumab) được FDA và EC phê duyệt

Ngày 07/10/2019, Cơ quan Quản lý thực phẩm và Dược phẩm Hoa kỳ (FDA) đã phê duyệt thuốc tiêm Beovu® (brolucizumab) còn được gọi là RTH258 để điều trị thoái hóa hoàng điểm thể ướt (wet- AMD) dựa trên các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III HAWK và HARRIER.

Tháng 02/2020, Ủy ban Châu Âu (EC) cũng đã phê duyệt thuốc tiêm Beovu® với cùng chỉ định như trên.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2019/761125_Orig1_toc.cfm

Novartis.com