505

Tìm hiểu vai trò của “Dược sĩ cộng đồng” trong chăm sóc sức khoẻ ban đầu”

Thực tiễn hoạt động khám, chữa bệnh tại nhiều nước phát triển trên thế giới cho thấy bên cạnh loại hình nhân viên y tế trong lĩnh vực dược là “Dược sĩ bệnh viện” đã chứng minh tính cần thiết và không thể thiếu trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các bệnh viện, thì một loại hình nhân viên y tế khác không kém phần quan trọng giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ người dân tại cộng đồng đó là “Dược sĩ cộng đồng”.

http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/quan-ly-duoc-my-pham/tim-hieu-vai-tro-cua-duoc-si-cong-dong-trong-cham-soc-suc-khoe-ban-dau-c4513-19627.aspx