342

Tổng kết công tác báo cáo ADR năm 2020

Trung tâm DI&ADR Quốc gia và Trung tâm DI&ADR khu vực TP. Hồ Chí Minh tổng kết công tác báo cáo ADR năm 2020

Nội dung chi tiết xin xem tại đây:

http://canhgiacduoc.org.vn/GioiThieuChung/TrangTinHoatDong/1871/tongketADR2020.htm

Để đảm bảo việc báo cáo ADR được thuận lợi, tránh thất lạc, Trung tâm DI&ADR Quốc gia khuyến cáo các đơn vị thực hiện báo cáo ADR qua hệ thống trực tuyến hoặc qua công cụ báo cáo điện tử. Chi tiết xin xem tại đây: http://canhgiacduoc.org.vn/GioiThieuChung/TrangTinHoatDong/1671/BaocaoADRtructuyen2020.htm

Theo Trung tâm DI&ADR Quốc gia