233

Triển khai các phần mềm dịch vụ công Đánh giá đáp ứng GLP, GMP, GSP

Với mục đích tăng cường cải cách thủ tục hành chính đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở đánh giá đáp ứng GSP, GLP, GMP, trong đó GSP qui định tại Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018, Cục Quản lý Dược đã tiến hành xây dựng phần mềm  dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục trên (theo Công văn số 14327/QLD-CL ngày 28/8/2020). Riêng đối với các cơ sở bảo quản thuốc không vì mục đích thương mại thì làm thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo mẫu 01 phụ lục IV Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

14327_QLD_CL