1539

TƯ VẤN TRƯỚC PHẪU THUẬT KHÚC XẠ

    TƯ VẤN TRƯỚC PHẪU THUẬT KHÚC XẠ

BS CKII. PHAN HỒNG MAI, TRƯỞNG KHOA KHÚC XẠ,

TƯ VẤN CHO BỆNH NHÂN CÁC PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT KHÚC XẠ

TRONG BUỔI KHÁM TRƯỚC PHẪU THUẬT KHÚC XẠ

 

KHOA KHÚC XẠKHOA KHÚC XẠ - Bệnh Viện Mắt TP. HCMhttps://www.facebook.com/KhoaKhucXaBenhVienMatTP.HCM/