288

BẢN TIN DƯỢC LÂM SÀNG SỐ 01-2022

Bản tin gồm các nội dung sau:

  1. Phản ứng có hại của thuốc (ADR)
  2. Thông tin thuốc
  3. Cảnh giác dược
  4. Giám sát sử dụng thuốc
  5. Chuyên đề: Tổng kết phản ứng có hại của thuốc (ADR) và khuyến cáo dựa trên báo cáo ADR năm 2021
BAN TIN DUOC - 2022