263

BỆNH VIỆN MẮT KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN XUẤT SẮC TRONG ĐỢT SƠ KẾT TỪ 27/2 ĐẾN 30/4, 01/5 VÀ 19/5/2020

Trong đợt sơ kết thi đua từ 27/2 đến 30/4, 01/5 và 19/5/2020, Bệnh viện Mắt đã có 12 tập thể và 40 cá nhân xuất sắc được khen thưởng trong phong trào thi đua tại đơn vị, danh sách cụ thể như sau:

 • Tập thể
 1. Khoa Gây mê hồi sức
 2. Khoa Dinh dưỡng, Tiết chế
 3. Khoa Xét nghiệm
 4. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
 5. Phòng Tổ chức cán bộ
 6. Phòng Tài chính kế toán
 7. Phòng Hành chính quản trị
 8. Phòng Điều dưỡng
 9. Phòng Công nghệ thông tin
 10. Phòng Quản lý chất lượng
 11. Phòng Công tác xã hội
 12. Phòng Kế hoạch tổng hợp
 • Cá nhân

STT

Họ và tên

Khoa, phòng

1.      

Ông Huỳnh Thúc Thí

Trưởng phòng Điều dưỡng

2.      

Bà Đỗ Thị Diệu Quyên

Phòng Điều dưỡng

3.      

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như

Phòng CTXH

4.      

Bà Võ Thị Thu Thủy

Phòng CTXH

5.      

Ông Nguyễn Ngọc Trung

PTP. PTĐH P.CNTT

6.      

Ông Nguyễn Thanh Hưng

Phòng VT-TBYT

7.      

Bà Nguyễn Thị Hồng Giang

Phòng VT-TBYT

8.      

Bà Nguyễn Thị Mai Anh

Phòng HCQT

9.      

Ông Phạm Đình Chinh

Nhà thuốc

10.                         

Bà Phan Ngọc Huyền

Nhà thuốc

11.                         

Ông Đàm Trung Tín

Khoa Gây mê hồi sức

12.                         

Bà Đoàn Thị Cẩm Tú

Khoa Gây mê hồi sức

13.                         

Bà Đỗ Thị Thùy Trang

Khu khám 2

14.                         

Bà Hoàng Thị Bích Yến

Khoa KSNK

15.                         

Bà Phan Thùy Kim Hương

Khoa KSNK

16.                         

Bà Lê Thị Kim Loan

Khoa Khám mắt

17.                         

Bà Lê Ngọc Bích Trâm

Khoa Giác mạc

18.                         

Bà Phạm Thị Ngọc Thi

Khoa Giác mạc

19.                         

Ông Dương Công Hinh

Khoa THTM-TKNK

20.                         

Ông Nguyễn Đỗ Nguyên

TK. K. Tổng hợp

21.                         

Bà Lê Thị Thanh Thúy

Khoa Tổng hợp

22.                         

Bà Đặng Thanh Nhàn

Khoa DKVM

23.                         

Bà Trần Thị Thanh Tâm

Khoa Mắt nhi

24.                         

Bà Lê Hà Việt Linh

Khoa Mắt nhi

25.                         

Bà Nguyễn Minh Hà

Khoa Dược

26.                         

Bà Bùi Thanh Tuyền

Khoa Dược

27.                         

Bà Nguyễn Trúc Anh

Phòng Quản lý chất lượng

28.                         

Ông Lê Cao Minh Châu

Khoa CĐHA

29.                         

Ông Vũ Thế Tài

Khoa CĐHA

30.                         

Bà Hoàng Đặng Nhất Phương

Khoa Glaucoma

31.                         

Bà Phạm Thị Bích Châu

Khoa Glaucoma

32.                         

Bà Nguyễn Thị Diệu Thơ

PTP. Phòng KHTH

33.                         

Bà Trần Thanh Bình

Phòng KHTH

34.                         

Bà Tạ Lê Ngọc Thảo

Phòng TCCB

35.                         

Ông Võ Duy Tân

Phòng TCKT

36.                         

Bà Nguyễn Thùy Thanh Thủy

Phòng TCKT

37.                         

Ông Đinh Hồng Hải

Phòng HCQT

38.                         

Ông Nguyễn Hồng Sơn

Phòng HCQT

39.                         

Ông Lê Trần Hoàng Bảo

Phòng HCQT

40.                         

Ông Chương Hùng Khánh

Phòng HCQT