49

BỆNH VIỆN MẮT KHEN THƯỞNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

BỆNH VIỆN MẮT KHEN THƯỞNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN XUẤT SẮC

TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Bệnh viện Mắt khen thưởng cho 04 tập thể và 30 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Mắt (danh sách đính kèm).

  • Tập thể:
  1. Tổ Bảo vệ trực thuộc phòng Hành chính quản trị
  2. Phòng Công tác xã hội
  3. Khoa Khám mắt
  4. Phòng Vật tư- Thiết bị y tế
  • Cá nhân:

STT

Họ và tên

Khoa, phòng

1.      

Ông Lê Cao Minh Châu

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

2.      

Ông Vũ Thế Tài

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

3.      

Ông Trần Hùng Cường

Phòng Chỉ đạo tuyến

4.      

Ông Trần Duy Vũ Long Niên

Phòng Chỉ đạo tuyến

5.      

Ông Lê Thành

Khoa Dịch kính võng mạc

6.      

Ông Nguyễn Phi Hùng

Khoa Dinh dưỡng, tiết chế

7.      

Ông Đặng Trần Vũ Hân

Khoa Gây mê hồi sức

8.      

Ông Nguyễn Hoàng Trí

Khoa Gây mê hồi sức

9.      

Ông Tô Ngọc Lượng

Khoa Gây mê hồi sức

10.                         

Ông Phạm Trần Phú

Khoa Gây mê hồi sức

11.                         

Ông Châu Minh Nhật

Khoa Gây mê hồi sức

12.                         

Ông Nguyễn Hùng Dương

Khoa Gây mê hồi sức

13.                         

Ông Phạm Nguyên Huân

Trưởng phòng P. KHTH

14.                         

Ông Trịnh Chí Hoàng

Khoa Khám mắt

15.                         

Ông Nguyễn Phước Hòa

Khu khám số 2

16.                         

Ông Phạm Quốc Hùng

Khoa Khúc xạ

17.                         

Ông Đinh Thanh Phú

Khoa Mắt nhi

18.                         

Ông Trần Minh Phương

Khoa Mắt nhi

19.                         

Ông Nguyễn Văn Tỵ

Khoa Khúc xạ

20.                         

Ông Võ Đức Dũng

Khoa Mắt nhi

21.                         

Ông Trương Công Thái

Khoa Mắt nhi

22.                         

Ông Ngô Hải Cảnh

Phòng Chỉ đạo tuyến

23.                         

Ông Nguyễn Chí Hiệp

Phòng Chỉ đạo tuyến

24.                         

Ông Hồ Bá Ngọc

Phòng Kính

25.                         

Ông Hoàng Quốc Hưng

Khoa THTM-TKNK

26.                         

Ông Trần Công An

Khoa Xét nghiệm

27.                         

Ông Lê Văn Tùng

Khoa Xét nghiệm

28.                         

Ông Nguyễn Võ Quốc Anh

Khoa Xét nghiệm

29.                         

Ông Trần Giang Khang

Khoa Xét nghiệm

30.                         

Ông Nguyễn Ngọc Linh

Khoa Xét nghiệm