1397

Bệnh viện Mắt – Thông báo về việc đăng ký tham dự Hội nghị Nhãn khoa Đức – Việt lần Thứ 5 năm 2024

Quý bác sĩ tham dự vui lòng đăng ký qua website: https://hooc.com.vn/vi/website-chu/

Hoặc qua đường link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_-Kv2t7-AIIZOekHRerMbSTYe7nshAXD4dt0rnbrU3PDFKw/viewform?embedded=true

20.11 TB MOI THAM DU HN NHAN KHA DUC VIET 2024