39

BỆNH VIỆN MẮT TỔ CHỨC ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2022

Để hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trong ngành y tế, Bệnh viện Mắt đã tổ chức đo kiểm môi trường lao động năm 2022 theo Nghị định 44/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động và các hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động.

Bệnh viện đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần – Trung tâm DV – TV Môi trường & vệ sinh An toàn lao động (Safe) thực hiện rà soát và đo đạc các yếu tố môi trường lao động như sau:

– Các yếu tố vi khí hậu: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, bức xạ nhiệt

– Các yếu tố vật lý: Ánh sáng, tiếng ồn

– Bụi toàn phần không chứa SiO2

– Yếu tố hơi khí: CO2

– Điện từ trường;

– Yếu tố phóng xạ: bức xạ ion (Phóng xạ tia X);

– Yếu tố vi sinh vật;

– Đánh giá tâm sinh lý & Ecgonomy

Vào ngày 23 tháng 4 năm 2022, đoàn đo đạc hoàn thành công tác thu mẫu tại hiện trường và có kết quả như sau:

 • Nhiệt độ:84/85 mẫu đo nhiệt độ tại thời điểm kiểm tra đạt theo QCVN 26:2016/BYT, chiếm tỷ lệ 98,8% số mẫu đo; Có 01/85 mẫu đo nhiệt độ không đạt, chiếm tỷ lệ 1,2% số mẫu đo. (Vị trí có mẫu đo nhiệt độ không đảm bảo là tại Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn – Phòng hấp do thiết bị hấp khi vận hành phát sinh nhiệt độ cao nhằm khử khuẩn dụng cụ.)
 • Độ ẩm: Tất cả 85/85 mẫu đo độ ẩm đều đạt theo QCVN 26:2016/BYT, chiếm tỷ lệ 100% số mẫu đo.
 • Tốc độ gió: Tất cả 85/85 mẫu đo tốc độ gió đều đạt theo QCVN 26:2016/BYT, chiếm tỷ lệ 100% số mẫu đo.
 • Bức xạ nhiệt: Tất cả 07/07 mẫu đo bức xạ nhiệt đều đạt theo QCVN 26:2016/BYT, chiếm tỷ lệ 100% số mẫu đo.
 • 70/85 mẫu đo ánh sáng đạt theo QCVN 22:2016/BYT, chiếm tỷ lệ 82,4% số mẫu đo; 15/85 mẫu đo ánh sáng không đạt, chiếm tỷ lệ 17,6% số mẫu đo. Các vị trí có mẫu đo ánh sáng không đảm bảo là do tính chất công việc, đèn chiếu sáng bị bám bụi, mờ hỏng.
 • 83/85 mẫu đo tiếng ồn chung đạt theo QCVN 24:2016/BYT, chiếm tỷ lệ 97,6% số mẫu đo; Có 02/85 mẫu đo tiếng ồn chung không đạt, chiếm tỷ lệ 2,4% số mẫu đo. Vị trí có mẫu đo tiếng ồn không đảm bảo là tại Phòng Hành Chính Quản Trị – Khu vực tổ thợ do khi thao tác bảo trì, sửa chữa các trang thiết bị của Bệnh viện phát sinh tiếng ồn cao (các thiết bị cơ khí, thao tác hàn, mài, đập,…) và Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn – Phòng hấp do thiết bị hấp khi vận hành phát sinh (quá trình xả áp).
 • Tất cả 85/85 mẫu đo bụi toàn phần không chứa Silic đều đạt theo QCVN 02:2019/BYT, chiếm tỷ lệ 100% số mẫu đo.
 • Tất cả 85/85 mẫu đo CO2 đều đạt theo QCVN 03:2019/BYT, chiếm tỷ lệ 100% số mẫu đo.
 • Điện trường: Tất cả 21/21 mẫu đo điện trường tần số công nghiệp đều đạt theo QCVN 25:2016/BYT, chiếm tỷ lệ 100% mẫu đo.
 • T trường: Tất cả 21/21 mẫu đo từ trường tần số công nghiệp đều đạt theo QCVN 25:2016/BYT, chiếm tỷ lệ 100% mẫu đo.
 • Tất cả 08/08 mẫu đo phóng xạ tia X đều đạt theo TCVN 6561:1999 & Thông tư 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT, chiếm tỷ lệ 100% số mẫu đo.
 • Tất cả 11/11 mẫu đếm vi sinh vật không khí (Tổng số vi sinh vật hiếu khí, Tổng số nấm mốc, Staphylococcus aureus, Streptococcus group A, Pseudomonas aeruginosa) thuộc từ loại đạt đến rất tốt theo bảng đánh giá so sánh của IMA.
 • Đánh giá tâm sinh lý & ecgonomy: qua khảo sát các vị trí làm việc, tư thế lao động chung theo phương pháp OWAS, tất cả các vị trí khảo sát tư thế lao động chung đánh giá theo hệ thống phân loại tư thế lao động OVACO (OWAS) là hợp lý, không cần biện pháp can thiệp.

Thông qua hoạt động quan trắc môi trường lao động giúp bệnh viện nhân diện và đánh giá được các yếu tố có hại đối với sức khỏe của các bộ, nhân viên và người lao động tại bệnh viện qua đó thực hiện các biện pháp cải thiện lao động phù hợp đảm bảo nơi làm việc đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, bụi, hơi khí độc, phóng xạ, điện từ trường, nóng, ẩm, rung các yếu tố nguy hiểm và các yếu tố có hại khác,giảm thiểu và hạn chế đến mức thấp nhất mắc các bệnh nghề nghiệp do tác động các yếu tố có hại cho cán bộ, viên chức và người lao động tại bệnh viện. Bên cạnh đó kết quả quan trắc môi trường còn là cơ sở để thực hiện chế độ phụ cấp độc hại bằng hiện vật cho nhân viên y tế theo quy định hiện hành./.